Autorskie podręczniki

Fantastico! 1 to ciekawy i przejrzysty Podręcznik do nauki języka włoskiego na poziomie podstawowym. Podzielony jest na dwie części.

W pierwszym tomie znajdziemy cztery obszerne jednostki materiału wraz z Zeszytem ćwiczeń zamieszczonym w drugiej części książki. Układ taki pozwala na swobodne przechodzenie z Podręcznika do Zeszytu ćwiczeń umożliwiając prowadzenie lekcji w sposób urozmaicony. Do pierwszego tomu przewidziana jest płyta CD z nagraniem dialogów i tekstów ciągłych prezentowanych w podręczniku oraz nieodpłatnie broszura Prepariamoci per la lezione! w formacie PDF zawierająca obszerny komentarz gramatyczny w języku polskim. Zamieszczone w zeszycie zdania w języku włoskim  wraz z tłumaczeniem na język polski to  przydatna pomoc ułatwiająca przyswojenie sobie nowego materiału, jak i przygotowanie się do kolejnej lekcji.

Drugi tom zawiera trzy kolejne jednostki wraz z Zeszytem ćwiczeń oraz, za dopłatą, z płytą CD. Ćwiczenia, ściśle powiązane z treścią Podręcznika, tak pod względem leksykalnym jak i gramatycznym, pozwalają ugruntować wprowadzony materiał w sposób różnorodny, a zarazem rozwijają logiczne myślenie i umiejętność reakcji w danej sytuacji dnia codziennego. Cenne uzupełnienie materiału stanowi oczywiście broszura Prepariamoci per la lezione! do drugiej części podręcznika.

Na końcu pierwszego i drugiego tomu znajdziemy także tablice koniugacyjne, jak i prospekt zaimków i partykuł wprowadzonych w podręczniku.

Życzymy przyjemnej nauki!

FANTASTICO! 1 – PARTE PRIMA
RABAT 55 40 
CD 1
15 zł
FANTASTICO! 1 – PARTE SECONDA
RABAT 40  35 
CD 2
15 zł


Pobierz przykładowy fragment książkiZamówienia

Zamówienia można składać na adres e-mail oggitaliano@wp.pl podając swój adres i telefon.

W zamówieniu należy zaznaczyć sposób płatności: za zaliczeniem pocztowym lub przelewem.  W przypadku płatności przelewem, zamówienie będzie realizowane po wpływie należności na poniższe konto:

Oggitaliano J.Szumierz
ul.Dziewanny 40
43-300 Bielsko-Biała
mBank  98 1140 2004 0000 3402 4246 7654

Przy zamówieniu dwudziestu podręczników, egzemplarz dwudziesty pierwszy jest bezpłatny.
Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Podręczniki